Schedule
DAILY SCHEDULE
 

  WEDNESDAY, 27TH JULY 2016
8.30am – 9.00am :
Conference Registration
9.00am – 10.30am :
Round Table: Opportunities for Research Collaboration on Falak
10.30am – 11.00am :
Refreshment
11.00am :
Arrival of Vice-Chancellor
11.00am – 12.00pm :
Opening Ceremony by Professor Dr Dato’ Omar Osman
Vice-Chancellor, Universiti Sains Malaysia
12.00pm – 1.00pm :
Keynote Address 1 by Associate Prof. Dr Baharrudin Zainal
1.00pm – 2.30pm
Lunch and Zuhur Prayer
2.30pm – 4.30pm
Concurrent Session 1
4.30pm
Coffee Break and ‘Asar Prayer


THURSDAY, 28TH JULY 2016
8.00am – 8.30am :
Registration
8.30am – 9.00am
Refreshment
9.00am – 10.30am :
Concurrent Session 2
11.00am – 12.00pm :
Keynote Address 2 by Ustaz Haji Hanafiah Abdul Razak
12.00pm :
Closing
12.15pm :
Lunch
DETAIL SCHEDULE

WEDNESDAY, 27TH JULY 2016
9.00am - 10.30am
Round Table: Opportunities for Research Collaboration in Falak
10.30am - 11.00am
Refreshment
11.00am
Arrival of Vice-Chancellor
11.00am – 12.00 pm
Opening Ceremony by Professor Dato’ Dr  Omar Osman  Vice-Chancellor Universiti Sains Malaysia
12.00 am – 1.00 pm
Keynote Address  1  by Associate  Prof  Dr Baharrudin Zainal
(Aplikasi Falak dan Mekanisme Pengurusan Takwim Hijri Kontemporari)
1.00 pm – 2.30 pm
Lunch and Zuhur Prayer
2.30 pm – 4.30 pm
Concurrent Session 1
Session 1A (DK A)
Session 1B (DK B)
Session 1C (DK C)
Issues in New Hijri Months and Ethno-Astronomy
Technology and Instrumentation
Prayer Time
2.30 pm – 2.50 pm
Mohd Ariffin Ali, Jamalluddin Hashim & Baharrudin Zainal
(Universiti Sultan Zainal Abidin, Terengganu)

Kronologi Istinbath Hukum Berkaitan Penetapan Awal Bulan Hijri Menurut Pandangan Mazhab Syafii Sehingga Kurun Ke-9H
Aizan Bt Ali @ Mat Zin & Abdullah Hassan
(Universiti Malaya)

Perbandingan Nilai Asas Garisan Da`Irah Al-Mayl Dan Qawsayn Melalui Beberapa Buah Kitab Berkenaan Rubuc Mujayyab Dengan Kaedah Trigonometri Moden
M.A. Semeida & A. H. Hassan
(National Research Institute of Astronomy and Geophysics, Helwan, Cairo Egypt)


Pseudo Dawn And True Dawn Observations By Naked Eye In Egypt
2.50 pm – 3.10 pm
Mohd Shukri Hanapi
(ISDEV, Universiti Sains Malaysia)


Kedudukan Al-Hisab Al-Falaki Dalam Penentuan Awal Ramadan dan Syawal: Kajian Berdasarkan Al-Qur’an dan Hadith

Nur Amalina Miswan, Norhaslinda Mohamed Tahrin & Abdul Halim Abdul Aziz
(Universiti Sains Malaysia)

The Study Of Cloud Obscuration At The Horizon By Using Headless Automated Raspberry Pi Camera For New Moon (Hilal) Observation
Yasser A. Abdel-Hadi & A. H. Hassan
(National Research Institute of Astronomy and Geophysics, Helwan, Cairo Egypt)

Corrections Of Morning Prayer Time (Al-Fajr) In Prayer Call (Athzan) Applications According To Astronomical Observations And Studies
3.10 pm – 3.30 pm
Nur Asmalina Md Sidik
(ISDEV, Universiti Sains Malaysia)

Kedudukan Kaedah Hisab-Falak Dalam Penentuan Hari Raya
Muhammad Daim Bin Norharizan,
Abdul Halim Abdul Aziz & Chong Hon Yew
(Universiti Sains Malaysia)

Using The Method Of Stellar Occultation By The Moon To Verify The Precision Of Hilal Observation
Hardi Mohamad Sadali
(Jabatan Mufti Negeri Selangor)

Parameter Kedudukan Matahari Dalam Penentuan Waktu Fajr (Subuh) Berdasarkan Kajian Kecerahan Langit Dan Kesan Cahaya Terawal
3.30 pm – 3.50 pm
Nur Aida Athirah Sulaiman &
Shahir Akram Hassan
(ISDEV, Universiti Sains Malaysia)


Penentuan Awal Puasa 1437H Di Selatan Thailand
Muhammad Shahrul Hossein, Mohamad Saupi Bin Che Awang, Othman Zainon & Zulkarnaini Mat Amin
(Universiti Teknologi Malaysia)

Aplikasi Teleskop Celestron Nexstar Evolution 8 Dalam Pencerapan Anak Bulan
Norihan Kadir, Raihana Abdul Wahab,
Nazhatulshima Ahmad, Mohd Saiful Anwar Mohd Nawawi, Saadan Man &
Nurul Huda Ahmad Zaki
(Universiti Malaya)


Kajian Kecerahan Langit Dalam Penetapan Awal Waktu Solat Subuh Di Malaysia
3.50 pm – 4.10 pm
Shahir Akram Hassan
(ISDEV, Universiti Sains Malaysia)
Proses Ithbat Dalam Penentuan Awal Puasa Di Selatan Thailand
Muhammad Nafis Abdul Rasid, Mohamad Saupi Bin Che Awang, Othman Zainon & Zulkarnaini Mat Amin
(Universiti Teknologi Malaysia)

Aplikasi Teleskop Celestron Nexstar Evolution 8 Dalam Pengesahan Waktu Transit Matahari
Nurulhuda Binti Ahmad Zaki
(Universiti Malaya)Pentafsiran Astronomi Dalam Penentuan Waktu Solat Maghrib Menggunakan Kaedah Ilmu Miqat Di Malaysia
4.10 pm – 4.30 pm
Nurul Fatini Jaafar, Fatan Hamamah Yahaya & Chong Hon Yew
(Universiti Sains Malaysia)

Piama: Astrologi Atau Astronomi?

Norsahira Sabri, Othman Zainon & Mohamad Saupi Che Awang
(Universiti Teknologi Malaysia)

Ketetapan Jam Waktu Solat Berdigit Di Zon Pasir Gudang Johor
4.30 pm
Coffee Break and ‘Asar PrayerTHURSDAY, 28TH JULY 2016
8.00 am – 8.30 am
Registration
8.30 am – 9.00 am
Refreshment
9.00 am – 10.30 am
Concurrent Session 2
Session 2A (DK A)
Session 2B (DK B)
Session 2C (DK C)
 Taqwim and The Practice of Falak 
Astronomy Phenomenon
Astrolab, Almanac and Issues in Astronomy
9.00 am – 9.20 am
Siti Arinah Ahmad
(ISDEV, Universiti Sains Malaysia)

Perbandingan Prosedur Amalan Dalam Penentuan Awal Bulan Qamariah Bagi Negara-Negara MABIMS
Othman Zainon,  Abdul Wahid Rasib  & Mohamad Saupi Che Awang
(Universiti Teknologi Malaysia)

Fenomena Gerhana Matahari Separa 9 Mac 2016 Dan Kesannya Terhadap Bumi

Mohd Hafiz Safiai & Ibnor Azli Ibrahim
(Universiti Kebangsaan Malaysia)

Kesinambungan Kegemilangan Tamadun Islam Menerusi Kajian Astrolab Di Malaysia: Satu Tinjauan
9.20 am – 9.50 am
Siti Nur Hidayah Kamali, Othman Zainon & Mohamad Saupi Che Awang
(Universiti Teknologi Malaysia, Johor)

Kesedaran Arah Kiblat Dalam Kalangan  Masyarakat Islam Negeri Johor

Othman Zainon
(Universiti Teknologi Malaysia)Kesan Fenomena Gerhana Matahari  Separa Terhadap Tingkahlaku Haiwan
Muhammad Afiq Hussin, Mohamad Saupi Che Awang &
Othman Zainon
(Universiti Teknologi Malaysia)


Pembangunan Almanak Astronomi E-UTM
9.50 am – 10.10 am
Sharifah Shazwani Syed Mohamed, Mohd Hafiz Safiai, Ibnor Azli Ibrahim & Ros Maimunah Yahya Zikri
(Universiti Kebangsaan Malaysia)


Analisis Data Takwim Istilahi Dan Takwim Imkanur - Rukyah Di Malaysia (1996 – 2016)

Mohamad Faizal Jani
(Jabatan Mufti Negeri Perak)


Analisis Kaedah HIsab Al-Hissah Gerhana oleh K.H Muhammad Mansur Betawi
Ahmad Irfan Ikmal Hisham
(Universiti Malaysia Pahang)Analisis Tematik Kalimah Al-Hilāl Di Dalam Al-Kutub Al-Sittah

10.10 am – 10.30am
M.G. Rashed, M. G. Moklof  &  Alaa E. Hamza
(Cairo University)

Investigation The Arithmetical Or Tabular Islamic  Calendar
Sarah Sopiah Azman, Rusli Othman, Othman Zainon & Mohamad Saupi Che Awang
(Universiti Teknologi Malaysia)


Perubahan Pasang Surut Di Sepanjang Perairan Malaysia Ketika Fenomena Bulan Purnama Di Perigee 2015


11.00 am – 12.00pm
Keynote Address 2 by Ustaz Hj Hanafiah Abdul Razak  (Isyarat, Maklumat dan Pedoman Dari takwim Bulan)
12.00pm
Closing
12.15pm
Lunch